Nooit eerder gebeurde er zoveel tegelijk in het buitengebied. Grote transities in energie, de landbouw, klimaatopgaven en natuurontwikkeling komen samen met sociale thema’s als leefbaarheid, leegstand, woningaanbod en gezondheid.

Deze opgaven beïnvloeden elkaar en doen een beroep doen op de schaarse ruimte. Niets doen is geen optie. Het buitengebied heeft goud in handen wanneer we er deze transities omarmen als nieuw perspectief voor de toekomst

 

Wil jij nog beter zicht hebben op wat de concrete kansen en knelpunten zijn in het buitengebied waaraan jij werkt? Zowel ruimtelijk, sociaal als economisch?

Praat dan eens door over hoe een onderzoek naar de staat en toekomst van het buitengebied jouw gemeente verder kan helpen.

Lisa Olsthoorn

Ik wil meer weten

Neem contact op met Lisa Olsthoorn, 06-58909205

Samen met Over Morgen aan de slag

De adviseurs van Over Morgen willen graag samen met jou werken aan een waardevol buitengebied. Dit doen wij met een integrerende, gebiedsgerichte aanpak. Wij zijn aanjager van deze manier van werken.

Maak met ons in samenwerking met lokale en regionale vertegenwoordigers van het gebied visies, strategieën, plannen en programma’s voor de transities en opgaves van het buitengebied.

Waarom doe je dit met Over Morgen? Wij hebben verstand van inhoud en verbindende proceskunst en sterk project- en programmamanagement.

Hoe werkt het Rad van het Buitengebied?

Met het Rad van het Buitengebied helpen wij gemeenten om op een gestructureerde en integrerende manier de staat en toekomst van het buitengebied in woord en beeld samen te brengen.

Rad van het buitengebied

We doorlopen in het onderzoek de volgende stappen:

buitengebied

We beginnen onze analyse met een beschrijving van de plek (oftewel places): we kijken naar de ontstaansgeschiedenis, de identiteit en het DNA van het buitengebied en werken dit uit in tekst en beeld.

Met behulp van het Rad analyseren wij vervolgens op een gestructureerde en transparante manier de andere drie componenten (people, planet, profit) en onderzoeken we welke thema’s in jouw gemeente relevant zijn

buitengebied

We gaan de omgeving bij het onderzoek betrekken. Samen met de mensen die wonen en werken in en aan het buitengebied toetsen en verrijken we de aannames uit stap 1.

We doen dit met behulp van creatieve participatiemiddelen: ansichtkaartenacties, gebiedsateliers, keukentafelgesprekken en enquêtes.

Dat werkt niet alleen voor ons goed en voor de gemeente maar de bewoners, agrariers, gebruikers en andere betrokkenen bij het gebied krijgen meer en beter zicht op de ontwikkeling van hun waardevolle buitengebied.

buitengebied

We leggen de analyse uit stap 1 en de opbrengsten van stap 2 naast elkaar.

Waar zien we doelgaten en waar knelt huidig beleid om de ambities in het buitengebied te behalen? Dit doen we themagericht én gebiedsgericht.

 

buitengebied

De resultaten van het onderzoek en onze aanbevelingen delen we op twee manieren: een toegankelijk magazine en een uitgebreid onderzoeksplatform met storymap en gebiedsatlas zodat gemeenten, bewoners, ondernemers letterlijk iets in handen hebben om verder te bouwen aan de toekomst van hun buitengebied.

Magazine

In het magazine delen we met het Rad van het buitengebied de onderzoeksresultaten en aanbevelingen per thema en per gebied op een laagdrempelige manier. Het magazine is bedoeld voor een brede doelgroep en geschreven in B1 Nederlands.

Bekijk hier een voorbeeld van een magazine. 

buitengebied

Storymap

We maken een Storymap en Gebiedsatlas in ArcGIS. Zij zijn vanaf de start van het onderzoek publiek toegankelijk en worden gaandeweg verder gevuld.

In het eindproduct staan de onderzoeksresultaten in detail beschreven, inclusief interactief kaartmateriaal.

De Storymap en atlas blijven ook na afronding van het onderzoek open staan, zodat ze gebruikt kunnen worden voor toekomstig beleid en programma’s voor het buitengebied.

De eindproducten van het onderzoek naar de staat en toekomst van het buitengebied van de gemeente Alphen aan den Rijn, vind je hier

Samen aan de slag!

Heb jij goed zicht op wat de concrete kansen en knelpunten zijn in het buitengebied? Zowel ruimtelijk, sociaal als economisch? 

Welke keuzes gaat jouw gemeente maken?

Met verstand van inhoud, verbindende proceskunst en sterk project- en programmamanagement, maken wij in samenwerking met jou visies, strategieën, plannen en programma’s.

We brengen overzicht, richting en energie voor de toekomst van het gebied

 

Neem contact op met een van onze adviseurs:
Gerard van Santen (Gebiedsgericht werken en strategie)
Lisa Olsthoorn (Gebiedsgericht werken en duurzaamheidstransities) 
Anouk Paris
(Omgevingswet & gebiedsprogramma’s)
Sander Simonse (Gebiedsontwikkeling & duurzame voedselsystemen)
Fiona van der Burgt  (Klimaatadaptatie)
Mandy Lingeman (Klimaatadaptatie)
Koen Arendsen (Gebiedsontwikkeling & duurzame mobiliteit)
Ronja van der Roest (datagedreven gebiedsontwikkeling)

Vul je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 


    Lees meer over dit onderwerp: