Als je vanaf een afstand kijkt naar hoe ruimtelijke inpassing in de praktijk invulling krijgt, dan valt op dat alles begint met een initiatief gericht op de opwekking van hernieuwbare energie.

Wanneer je vertrekt vanuit een ander punt, kan het ook anders. In plaats van te werken aan ‘projecten die je ruimtelijk wil inpassen’, zou je er ook voor kunnen kiezen om vanuit het gebied te kijken naar hoe je zo effectief mogelijk het totaal aan gebiedsopgaven kan oplossen.

Dit paper gaat in op deze aanpak. We bieden inzicht en reiken tips aan hoe je dit verder kunt oppakken.

Download de paper