Die technisch haalbaar en betaalbaar is

Vastgoed is in principe een statisch object dat staat in de dynamische wereld van de gebruikers en haar behoefte. De noodzaak tot verduurzamen zit dan ook voor een belangrijk deel aan de vraagzijde. Gebruikers zijn bepalend voor de waarde van het vastgoed en hun behoefte verandert. Hoe blijf je als vastgoedeigenaar aangehaakt?

Download hier onze paper.