Onze kracht.


Visie en strategie

Over Morgen maakt visies en plannen voor de leefomgeving. Wij stellen energievisies, gebiedsvisies en omgevingsvisies op samen met ondernemers, bewoners, organisaties en overheden. De eindgebruiker en de kracht en identiteit van het gebied staan altijd centraal. Om de ambities uit de visie te realiseren vertalen wij deze door in een uitvoeringsprogramma en adviseren wij over de uitvoeringsstrategie en organisatie. De visies en programma’s zijn voor ons geslaagd als ze een vliegwiel voor duurzame samenwerking zijn.

Proces -en projectmanagement

Over Morgen brengt verbindend procesmanagement en daadkrachtig projectmanagement. In de geest van de Omgevingswet organiseren wij samenwerkingen vanuit ieders waarde, belang, inspiratie en energie. Door onze onafhankelijke rol en strategische en analytische vaardigheid, zijn we in staat om dit te analyseren, keuzes voor te leggen en met creativiteit op inhoud en proces belangen te verbinden naar nieuwe oplossingen. Denken en doen gaan daarbij hand in hand.

Analyse en inzicht

Over Morgen maakt slim gebruik van data bij haar advisering. Wij analyseren (big) data en visualiseren de resultaten op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier. Zo geven wij inzichten die bijdragen aan de oplossingen voor de vraagstukken in onze leefomgeving. Onze toepassingsgerichte informatieproducten zijn op GIS gebaseerd. Ze identificeren kansen en verbinden partijen. Informatieproducten van Over Morgen zijn onder andere: de energietransitie atlas, de leegstandsmonitor, de zonnewijzer en een voorspelmodel voor elektrisch vervoer.

Financiële sturing

Over Morgen heeft financiële expertise op het vlak van gebiedsvernieuwing, vastgoed en energietransitie. Voor Over Morgen gaan deze businesscases verder dan het ramen van kosten en opbrengsten. Samen met onze opdrachtgevers zoeken we naar een financieel arrangement, dat naast haalbaar en financierbaar ook een acceptabel risicoprofiel kent. Vanuit gedrevenheid committeren wij ons aan projecten en dagen wij mensen uit om met elkaar naar financiële oplossingen te zoeken.

Cocreatie & participatie

Over Morgen organiseert samenwerkingen. Samenwerkingen tussen gebruikers, initiatiefnemers, professionele organisaties en overheden. Wij mobiliseren maatschappelijke kracht en geven ruimte aan eigen initiatief, innovatie en ondernemerschap. Voor de organisatie van cocreatie en participatie van (nieuwe) partijen zetten we frisse en vernieuwende werkvormen en instrumenten in. Samen zetten we kansen om naar haalbare oplossingen.

Simple Share Buttons