Zonnewijzer.

Over Morgen heeft de zonnewijzer ontwikkeld. Een online applicatie op basis van GIS die u in één beeld antwoord geeft op de vraag waar de kansen liggen voor opwek van zonne-energie in uw gemeente.Liggen er kansen bij woningeigenaren of moet ik juist met de coöperaties om tafel voor de ‘verzonning’ van huurwoningen? Hoe zit het bij bedrijven: liggen daar kansen? Is het zinnig om sportverenigingen en scholen te betrekken? En mijn eigen gemeentelijke of provinciale vastgoed: wat kan ik daarmee?

De zonnewijzer geeft antwoord op deze vraag en houdt ook rekening met financiële factoren zoals businesscase kansen en restricties en straks ook met sociaal-economische factoren zoals inkomen en investeringsbereidheid.

Zodra u weet waar de kansen in uw gemeente of provincie liggen, dan kunnen wij u ook de weg wijzen hoe ze te benutten. Voor elke doelgroep is de businesscase weer anders en hebben wij een model-businesscase om u en hen inzicht te geven in wat er nodig is om lokaal zonne-energie op te wekken. We weten voor elke doelgroep welke oplossingen ‘er op de markt zijn’ en kunnen u helpen om uw stakeholders voor te lichten en vooral tot actie over te laten gaan.

 

Simple Share Buttons