Windenergie.

Windmolenparken kunnen een grote bijdrage leveren aan duurzaamheidsambities. Een moderne windmolen aan zee levert evenveel energie als 36.000 zonnepanelen. Maar windmolens hebben ook impact op de leefomgeving. Door onder meer geluidcontouren, slagschaduwcontouren en horizonvervuiling is het vaak een uitdaging om windmolens goed in te passen. En hoe krijg je draagvlak bij omwonenden voor de ontwikkeling van dergelijke parken? Hoe kunnen zij profiteren van het rendement?Over Morgen helpt overheden bij de ontwikkeling van windmolenparken door advies over ruimtelijke inpassing, het betrekken van bewoners bij de ontwikkeling, slimme constructies voor financiële participatie, inrichten van omgevingsfondsen, contractering en vergunningverlening.

Over Morgen is betrokken bij de ontwikkeling van meerdere windmolenparken in Nederland. Zo werken we aan twee windmolenparken die zijn ontstaan door een burgerinitiatief en helpen we ook bij het mogelijk maken van het Windpark Zeewolde, één van de grootste windprojecten op land.

Simple Share Buttons