Zon.

Energie is er altijd en Over Morgen helpt je er slim gebruik van te maken. Bijvoorbeeld met de opwek van zonne-energie. De energietransitie is immers overal en gaat daardoor ook veel invloed hebben op onze leefomgeving. Juist de duurzame opwek met zonne-energie is een manier om snel en zichtbaar resultaat te krijgen en bij te dragen aan een meer duurzame wereld.De grootschalige toepassing van PV panelen is de toekomst. Geen wonder dat in zowel Nederland als wereldwijd steeds meer zonnepanelen in het straatbeeld zijn te zien. In Nederland steeg de hoeveelheid opgewekte zonne-energie tussen 2015 en 2016 met 30%. De stijging neemt naar verwachting toe, mede door de prijsdaling van de panelen zelf en gunstige subsidieregelingen van het Rijk.  Daarnaast zijn steeds meer partijen actief in de ontwikkeling van zonnedaken en -velden. Gemeenten blijven een belangrijke rol spelen in de inpassing van zonnevelden en stimulering van zonnedaken. Maar zonder grond- en dak eigenaren gebeurt er niets.

Over Morgen helpt sinds 2014 gemeenten, woningcorporaties, provincies, burgerinitiatieven en projectontwikkelaars met de inpassing en ontwikkeling van zonnedaken en zonnevelden. Wij ondersteunen deze partijen in kennisontwikkeling, projectmanagement, via een adviestraject. Maar ook met de daadwerkelijk ontwikkeling en financiering.

Simple Share Buttons