Wijkaanpak aardgasvrij.

De Rijksoverheid stelt 85 miljoen euro beschikbaar via de regeling Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije Wijken voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Tot 1 juli a.s. kunnen er voorstellen worden ingediend. Daarnaast stelt het Rijk 5 miljoen euro beschikbaar aan de VNG om een nationaal kennisprogramma op te zetten. Gemeenten die hieraan mee doen spelen zich in de kijker voor budgetten die de komende jaren beschikbaar komen.Het geld is bedoeld voor het sluiten van de businesscase en het onrendabele deel van de investeringen die nodig zijn om een bestaande wijk aardgasvrij te maken, waarbij geldt dat de businesscase op termijn wel zelfstandig maatschappelijk rendabel moet zijn.

Wij werken op het snijvlak van de energietransitie en duurzame gebiedsontwikkeling. Door deze combinatie zijn wij goed onderlegd om gemeenten te ondersteunen bij deze subsidieaanvraag dit jaar en komende jaren.

Bekijk hier de brochure met meer informatie.

Simple Share Buttons