Warmtevisie.

Een duurzame samenwerking om aan de slag te gaan met de warmtetransitie. Om tot een succesvolle transitie naar een aardgasvrije gemeente te komen is een duurzaam gesmede coalitie, waarin lokale stakeholders zijn betrokken, cruciaal. Alle stakeholders krijgen namelijk te maken met de transitie, maar geen enkele stakeholder kan deze transitie zelf en onafhankelijk van de ander doorlopen.

Een warmtevisie geeft de gezamenlijke focus en richting die nodig is om aan de slag te gaan. Het maakt keuzes inzichtelijk, borgt een zorgvuldige politieke besluitvorming en plaatst lopende en nieuwe initiatieven in een centraal kader. Een warmtevisie vormt daarbij een goede basis om te komen tot een warmtetransitieplan, die gemeenten naar verwachting in 2021 moeten opleveren.

Om tot een gedragen warmtevisie te komen geven we samen met gemeente en de klankbordgroep invulling aan onderstaande onderdelen:

  • Gezamenlijke uitgangspunten: In dit onderdeel bespreken we de relevante nationale en regionale (beleids)context, de doelstellingen en rollen van de verschillende stakeholders en leggen we de gezamenlijke uitgangspunten vast.
  • Inzicht in oplossingen per wijk: Dit onderdeel van de warmtevisie bevat een technische analyse met de Warmte Transitie Atlas (WTA) waarin globaal de meest voor de hand liggende alternatieve warmteoplossing per wijk inzichtelijk wordt gemaakt op basis van kentallen.
  • Wijkprioritering
    Als we een beeld hebben van de verschillende oplossingsrichtingen per wijk, gaan we met de stakeholders aan de slag om een prioritering te maken in de aanpak. We kunnen immers niet in één keer en hele gemeente aardgasvrij maken.
  • Concrete uitvoeringsstrategie
    Als we de wijken hebben geselecteerd, maken we afspraken over hoe we dit gezamenlijk gaan aanpakken en hoe we bewoners betrekken. Die leggen we vast in de concrete uitvoeringsstrategie.

Het resultaat
Door het doorlopen van bovenstaande stappen is een basis gelegd voor een duurzame samenwerking tussen de lokale stakeholders om de warmtetransitie aan te pakken en is deze vastgelegd in een warmtevisie. Over Morgen levert de warmtevisie op inclusief een ondersteunende infographic, een factsheet bewoners en de Warmte Transitie Atlas.

Op basis van deze documenten en de duurzaam gesmede coalitie, kan de gemeente gericht en concreet stappen gaan nemen in de transitie naar duurzame verwarming.

Gemeente Leiden over de warmtevisie-aanpak van Over Morgen:
“De aanpak van Over Morgen werkt. Met gedegen analyses, het verbinden van partijen en de focus op impact. Via de samenwerking met Over Morgen maken wij een vliegende start met de warmtetransitie in onze stad. Die bovendien maatschappelijk en politiek gedragen is”.

Lees meer over de warmtevisie in Leiden

Vragen?
Neem contact op met Michiel Wiggers, michiel.wiggers@overmorgen.nl of 06 – 4274 4229.

Simple Share Buttons