Strategiekaart aardgasvrij woningcorporaties.

De transitie naar een energieneutrale woningvoorraad is een van de uitdagingen waar woningcorporaties de komende decennia voor staan. De klimaatverandering en de afhankelijkheid van het buitenland vragen om een andere verwarming van onze woningen zonder aardgas. Om grip te krijgen op deze transitie is inzicht nodig: inzicht in de alternatieven voor aardgas, inzicht in de eigen vastgoedvoorraad, en inzicht in strategieƫn om beleid te kunnen maken voor de transitie naar de aardgasvrije wijk.De Strategiekaart Energieneutrale Wijken geeft dit inzicht op verschillende schaalniveaus. Op het niveau van woningcomplexen geeft de kaart direct inzicht in nuttige informatie, zoals het huidige verwarmingssysteem, de Energie-Index, het gasverbruik, de warmtevraag, het bouwjaar en het woningtype. Op basis van deze eigenschappen van het complex en potentiƫle duurzame warmtebronnen worden per complex de kansen voor verschillende alternatieven voor aardgas bepaald, waaronder collectieve duurzame warmtenetten en individuele all-electric concepten, waaronder het nul-op-de-meter concept van de Stroomversnelling.

Door vervolgens uit te zoomen naar het niveau van de wijk ontstaat inzicht in de transitie naar een aardgasloze warmtevoorziening per wijk en gebouwclusters. Waar liggen de kansen voor individuele all-electric concepten met warmtepompen en waar is aansluiting op een duurzaam warmtenet het beste alternatief? Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke andere stakeholders en gebouweigenaren nodig zijn bij het realiseren van de energietransitie op wijkniveau.

Simple Share Buttons