Warmtetransitie.

Het verbranden van fossiele brandstoffen voor gebouwverwarming is inefficiënt en vervuilend. Toch wordt 95% van onze gebouwen nu nog met aardgas verwarmd, terwijl duurzame en betaalbare oplossingen steeds meer voor handen zijn. De opgave is enorm dus iedereen moet meedoen om de transitie mogelijk te maken. Over Morgen wil steden die zonder aardgas verwarmd worden en kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan deze transitie.Wij weten welke duurzame verwarmingssystemen er bestaan en wat ze kosten. We hebben slimme modellen waarmee we per stad bepalen welke strategie tot duurzame en betaalbare warmte leidt. We nemen alle betrokkenen mee in de verandering naar een aardgasloze stad. Daarbij vinden we het vooral belangrijk dat de gemiddelde burger of organisatie begrijpt waarom we moeten veranderen en welke voordelen dat voor hem of haar kan hebben. Zo gaan we straat voor straat, wijk voor wijk en stad voor stad samen naar een aardgas onafhankelijk Nederland.

Simple Share Buttons