Statlas.

De Statlas is een interactieve tool die inzicht biedt in de gesteldheid van centrumgebieden. Hij brengt tal van databronnen bij elkaar en bevat uiteenlopende thema’s, denk bijvoorbeeld aan ‘Retail & Vastgoed’, ‘Demografie’ en ‘Leefbaarheid’, die vervolgens weer bestaan uit verschillende informatielagen. Deze informatielagen komen voort uit slimme analyses en uitgebreide rekenmodellen. Waar nodig, worden deze lagen aangevuld met relevantie basisinformatie die het geheel in de juiste context plaatsen.Het schaalniveau is bijzonder gedetailleerd en geeft zelfs informatie op het niveau van individuele panden. Zo wordt het mogelijk om een centrumbied te beschouwen als méér dan één gebied, met zijn eigen interne dynamiek, kansen, en mogelijkheden. Met de Statlas krijgen betrokken partijen een gedeeld begrip voor alles wat er speelt en kunnen toekomstige discussies, samenwerkingen, en ontwikkelingen verder vanaf een gelijkwaardige basis en gevoed met feiten.

Simple Share Buttons