Centrumvisie en actieplan.

Over Morgen begeleidt het proces om met belanghebbenden in het centrum tot een concreet en gedragen actieplan voor versterking van het centrum te komen. We organiseren een brede samenwerkingstafel waarmee we iteratief en interactief met creatieve werksessies toewerken naar het actieplan.Doel van het actieplan is om gezamenlijk te bepalen wat goed is voor het centrum. Onderwerpen in het actieplan zijn onder andere compact centrum en acquisitie nieuw aanbod, centrumbeleving en marketing, parkeren en verkeer, organisatie en samenwerking. Het proces van totstandkoming van het actieplan is een vliegwiel is voor duurzame samenwerking in het centrum. De ervaring leert dat al gedurende het proces van opstellen actieplan diverse acties worden ingezet.

Simple Share Buttons