Vitale centrumgebieden.

Het centrum van steden en dorpen is belangrijk. Naast dat het centrum de economische motor is, bepaalt het ook in belangrijke mate de identiteit van de stad of het dorp. Veel mensen voelen zich er mee verbonden en het gaat hen aan het hart. Het centrum is letterlijk een centrale plek waar mensen aankopen doen, elkaar ontmoeten, uitgaan en zich vermaken.Binnensteden en dorpscentra kennen een hoge concentratie van winkels. En juist in het winkelen is grote verandering gaande: online aankopen, vergrijzing en trends als delen en ecologisch en biologisch kopen. Dit leidt tot een fundamentele verandering van het koopproces. De druk van dit veranderende winkellandschap is in veel centrumgebieden voelbaar.

Gemeenten zullen moeten streven naar een compleet, comfortabel, maar ook compact centrum, waarin ruimte komt voor nieuwe functies gericht op vermaak, ontmoeting en beleving. Door concepten met toegevoegde waarde aan te trekken en ruimte te bieden voor vernieuwende en creatieve ondernemersinitiatieven ontstaan nieuwe kansen voor het centrum. Niet levensvatbare panden buiten het kernwinkelgebied kunnen een functietransformatie ondergaan.

Over Morgen organiseert samenwerkingen tussen ondernemers, initiatiefnemers, eigenaren, bewoners en overheid. Samenwerkingen die leiden naar een centrumvisie met een concrete uitvoeringsagenda en een toekomstbestendige samenwerkingsorganisatie. Een actiegerichte uitvoeringsagenda met thema’s als compact centrum, leegstandsaanpak, herstructurering, centrumbeleving, parkeren en marketing. Wij gaan samen met dorp of stad voor een vitaal centrumgebied.

Simple Share Buttons