Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie is de Structuurvisie van overmorgen. Een visie waarin we alle voor de fysieke leefomgeving relevante thema’s in onderlinge samenhang bezien en door vertalen naar kansen voor ontwikkeling. Een visie die ruimte biedt aan initiatieven en kwaliteit waarborgt. Een visie die dienstbaar is aan de energie van de gemeenschap, door inspiratie te bieden en te verbinden. Maar ook een visie die ons voorbereid op de komst van de Omgevingswet.Over Morgen werkt al geruime tijd volgens het gedachtegoed van de Omgevingswet aan Omgevingsvisies. We helpen overheidsorganisaties ruimte te geven aan initiatief en ondernemerschap, door intersectoraal te denken en te werken. Het creëren van bestuurlijke afwegingsruimte is essentieel om kansen te pakken en de plek buiten samen mooier te maken. Zichtbare waardecreatie volgt immers uit het verbinden van de energie uit de samenleving.  De overheid is daarbij niet langer dominant maar één van de participerende partijen.

Wij geloven dat een inspirerende Omgevingsvisie een vliegwiel is voor duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. Niet vanwege het eindproduct, maar vanwege het proces daarnaartoe. Hierdoor ontstaat een beweging waarin overheid en maatschappij samen veranderen. Het gevolg? Een overheid met open houding, die vanuit vertrouwen ruimte geeft aan initiatief en ondernemerschap. Én een overheid die doet wat goed is voor stad of dorp, in plaats van enkel sectorale regels naleeft.

De Omgevingsvisie is dé impuls voor deze nieuwe manier van werken. In de Omgevingsvisie zetten wij dan ook het proces voor de inhoud. Zo helpen wij organisaties een visie te maken voor en met de mensen die aan de slag willen.

Download De Omgevingsvisie van Over Morgen en lees voor inspiratie de casussen Katwijk, Ede en Overbetuwe.

Simple Share Buttons