Impactanalyse.

Draagvlak ontwikkelen, urgentiebesef kweken en integraal werken aan de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet is veelomvattend en daarom is er overzicht nodig. Hoe zorg je voor een proces dat inspireert, verbind en uiteindelijk zorgt voor een globaal stappenplan voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet?

Over Morgen voert een analyses uit voor gemeenten om zo de impact van de Omgevingswet op verschillende thema’s in de organisatie te bepalen. Hierdoor ontstaat een pragmatisch overzicht van de belangrijkste veranderingen, fases en processtappen die genomen moeten worden. Samen met betrokkenen binnen de gemeenten, verzamelen we input op de 6 thema’s van de impactanalyse. Op basis van dit overzicht, voeren wij het gesprek met de gemeente over het gewenste ambitieniveau. Zo komen we gezamenlijk tot een globaal stappenplan voor de implementatie.

Ter illustratie; mogelijke ambitiemix

Over Morgen is sterk in het verbinden van belangen, mensen en ideeën. De impactanalyse is een handzaam product dat rust en ruimte kan bieden om werk te maken van de Omgevingswet. Elke organisatie kent zijn eigen dynamiek, cultuur en stakeholders. Het stappenplan geeft vorm aan het implementatieproces, zo ontstaat er zichtbaar en concreet resultaat.

Simple Share Buttons