Avond van de Omgevingswet.

Overheden verkennen hun nieuwe rol. De komst van de Omgevingswet heeft immers ook op deze organisaties grote invloed. Raadsleden zoeken bijvoorbeeld handvatten en referenties om die nieuwe rol in te vullen, bestuurders naar inspiratie en nieuwe afwegingsruimte om ruimtelijke ontwikkeling vorm te geven en ambtenaren naar een goede wijze om een ieder op een zo goed en gelijkwaardige manier te informeren over de nieuwe ruimtelijke kaders.In de Avond van de Omgevingswet vertellen wij bestuurders, raadsleden en ambtenaren (gezamenlijk of apart) over de implicaties en kansen van de Omgevingswet. Door middel van praktijkvoorbeelden uit het land en inhoudelijke informatie over bijvoorbeeld het nieuwe instrumentarium krijgen zij zo gevoel bij hun rol en de gevolgen van de Omgevingswet. Niet alleen voor henzelf, maar juist ook voor initiatiefnemers buiten.

De Avond van de Omgevingswet staat bij ons nooit op zichzelf. Het is een onderdeel van een langdurig proces waarin de gemeentelijke organisatie aan haar kennisniveau werkt en haar rol verkent. Daarnaast is iedere gemeente anders. Dat maakt dat de Avond van de Omgevingswet samen met de organisatie wordt voorbereid en op maat wordt gemaakt. Een afsluitend evaluatiegesprek helpt inzichten te delen. Waar staat de organisatie? Wat kunnen volgende stappen zijn? Zo krijgen de verkregen inzichten een duurzame positie in de verdere implementatie van de Omgevingswet.

Lees ter inspiratie de Dag van de Omgevingswet in Coevorden.

Simple Share Buttons