Gebiedsvisie.

 

Om de maatschappelijke doelen en opgaven te kunnen doorvertalen in ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden stelt Over Morgen een gebiedsvisie op. Hierbij gaan we uit van de authentieke gebiedsidentiteit en stellen we de bestaande kwaliteiten van het gebied centraal. De gebiedsvisie geeft een wenkend perspectief en biedt inspiratie voor bestaande en nieuwe partijen om mee te doen. De gebiedsvisie verbeeld en vertelt een verhaal van de beoogde gebiedsvernieuwing. Het is een inspirerend startpunt voor een organische en duurzame ontwikkeling.

Om zoveel mogelijk waarde te creëren is het van belang om te denken en handelen vanuit de toegevoegde waarde voor het gebied. We gaan van onderhandelingen met marktpartijen naar partnerschap op basis van de maatschappelijke waarden. We werken volgens de principes van een circulaire leefomgeving om optimaal waarde te ontwikkelen voor alle partijen. Om een wijk, dorp, centrum of gebied duurzaam verder te ontwikkelen en te vernieuwen zijn samenwerkingsvormen nodig die niet meer gebaseerd zijn op de klassieke systeemwereld, maar meer uitgaan van de maatschappelijke opgaven die er echt toe doen. Daarbinnen werken we met alle betrokkenen aan een uitvoeringsagenda voor het gebied. We smeden allianties en netwerken in het gebied. De overheid is hieraan dienstbaar in plaats van regisserend. De gebiedsagenda of uitvoeringsagenda is hiermee een vliegwiel voor duurzame samenwerking. Over Morgen vervult de rol van kwartiermaker of gebiedsmanager. Denken en doen laten we hierbij hand in hand gaan.

Simple Share Buttons