Gebiedsgericht ontwikkelen.

De ontwikkeling van een locatie of gebied vraagt intensieve samenwerking tussen alle partijen die een rol vervullen in het gebied. Alleen door met alle belanghebbenden samen een proces in te gaan is het mogelijk om met respect voor individuele belangen tot een gedeeld belang en hieraan gekoppelde doelstellingen te komen. Dit gedeelde belang samen met de bestaande kwaliteiten van het gebied is de basis voor een nieuw perspectief voor het gebied.Met dit gedragen perspectief als vertrekpunt kunnen we een organische en coöperatieve gebiedsontwikkeling starten. Een gebiedsontwikkeling waar de gebruikers en ondernemers van het gebied centraal staan, gekozen wordt voor concrete en haalbare stappen, ruimte wordt gegeven aan initiatief en ondernemerschap en het eigenaarschap en zeggenschap – binnen kaders – aan de gebruikers van het gebied wordt gelaten.

Ruimte geven voor ondernemerschap betekent ons inziens niet passief zijn. Het vraagt deskundige en energieke procesbegeleiding die vanuit de bestaande identiteit van het gebied en in samenwerking met elkaar kansen identificeert om de kracht van het gebied uit te bouwen. Geen klassiek projectmanagement, maar verfrissend procesmanagement met een deskundig procesbegeleider. Goede procesbegeleiding betekent het beheersen van de kunst van het verbinden van functies, disciplines, partijen, belangen en geldstromen.

De gebruikers, eigenaren, initiatiefnemers en overheden in een gebied gaan samen op expeditie naar een nieuwe toekomst voor het gebied. Over Morgen biedt de gids die de partijen ondersteunt in het proces om tot samenwerking te komen, perspectief te schetsen en een gebiedsagenda op te stellen. Maatschappelijke doelen staan hierbij centraal. De gebiedsontwikkeling is hier dienend aan.

Simple Share Buttons