Marktselectie.

Over Morgen organiseert aanbestedingen, selecties en prijsvragen op basis van maatschappelijke meerwaarde. We definiëren met de klant welke maatschappelijke opgaven op lange termijn een oplossing vergen en hoe we de markt kunnen uitdagen om daar invulling aan te geven middels een aanpak en businesscase. Wij zijn goed bekend met de marktmechanismes in de gebiedsontwikkeling en zijn daardoor in staat om succesvolle selecties te organiseren. Ons leidende principe hierbij is: ‘vastleggen wat moet en vrijlaten wat kan’.

Simple Share Buttons