Leegstandsaanpak.

Onze vraag naar ruimte en het aanbod ervan zijn in onze huidige maatschappij niet in balans, met structurele leegstand tot gevolg. De transformatieopgave van gebouwen en gebieden is dan ook groot in Nederland. Veel steden en dorpen kampen met leegstaande fabriekspanden, winkels, kantoren of markante gebouwen zonder functie.

Over Morgen ziet dat leegstand een katalysator kan zijn voor waardecreatie, voor verbindend ondernemerschap als basis voor gebiedsvernieuwing. Steeds vaker ontwikkelt zich initiatief en ondernemerschap van onderop waarmee weer levendigheid op verlaten plekken wordt teruggebracht. Deze initiatieven zijn beter te benutten door ze strategisch in te zetten, door ze te betrekken bij functieverandering en gezamenlijk met eigenaren, ondernemers en gebruikers toe te werken naar nieuwe gebiedsidentiteiten. Het versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de stad, stimuleert ondernemerschap en geeft ruimte voor innovatie.

Over Morgen ondersteunt gemeenten en provincies bij hun leegstandsaanpak. Dit kan zijn op het schaalniveau van de regio of de gemeente door de rol en activiteiten van de overheid te bepalen. Maar ook op het niveau van een (gevoelig) gebied, zoals centrum, werklocatie of wijk, door met een gebiedsgerichte aanpak en een gereedschapskist vol instrumenten met eigenaren, ondernemers en bewoners aan de slag gaan om tot een actieplan te komen voor de aanpak van leegstand. En tenslotte op het niveau van individuele panden of percelen door een proces van herbestemming en/of tijdelijke invulling te initiƫren en te begeleiden. Op alle schaalniveaus brengt Over Morgen een frisse en energieke aanpak, waarbij de gebruikers centraal staan en we vanuit een collectief doel op een creatieve manier individuele belangen weten samen te smelten. We smeden coalities en verbindingen en doen procesingrepen. We stellen overheden in staat om onvermijdelijke keuzes te maken die de leegstandsproblematiek van ons vraagt.

Simple Share Buttons