Gebiedsbusinesscase.

Traditionele investeerders zoals woningcorporaties en gemeenten hebben minder investeringsgeld. Daardoor ontstaat in de ruimtelijke vernieuwing ruimte voor nieuwe investeerders, zoals energiebedrijven, vermogende families, mobiliteitsbedrijven, religieuze partijen, coöperatieven en zelfs adviesbureaus. Bundelen van investeringsvermogen is essentieel om tot gebiedsvernieuwing te komen. Dit vraagt ondernemerschap. Het gebied wordt gerund als gebiedsonderneming. Ondernemen betekent ook op verantwoorde wijze een investeringsrisico nemen.Een businesscase levert de benodigde zakelijke rechtvaardiging van een project of initiatief. Het is bij uitstek geschikt om haalbaarheid op integrale wijze te toetsen of te verkennen. De gebiedsontwikkeling van vandaag vraagt om een businesscase die waarde- en geldstromen verbindt. Door slimme verbindingen is het mogelijk om exploitatie, beheer en ontwikkeling op een vernieuwende wijze te koppelen. Over Morgen is creatief op het verbinden en verknopen van geldstromen met maatschappelijke waardecreatie tot gevolg.

Simple Share Buttons