Gebiedsvernieuwing.

De gebiedsvernieuwing van Over Morgen is een duurzame gebiedsvernieuwing die de maatschappelijke opgave centraal zet. Wij gaan voor maatschappelijke impact. Ruimtelijke ontwikkeling is hier dienstbaar aan. Wij werken in de wijk, in het centrum, op een bedrijventerrein of in het buitengebied. Van herbestemming van een leegstaand pand tot regionale gebiedsontwikkeling.Voor ons gaat gebiedsvernieuwing over de kunst van het verbinden. Verbinden van ambities, belangen, kennis, initiatieven, partijen en geldstromen. Over Morgen verstaat deze kunst van het verbinden. We zijn autonoom, maar kennen de verschillende spelers van binnenuit. We bewegen ons makkelijk op verschillende niveaus, gaan net zo makkelijk in gesprek met de bestuurder als de bewoner of ondernemer op de hoek. We pakken de regie en zetten de koers uit. Maar we kijken elke dag opnieuw. Onzekerheid en voortschrijdend inzicht hoort bij gebiedsontwikkeling.

Onze kracht is proces- en projectmanagement gecombineerd met data-analyse, financiële sturing en cocreatie & participatie. Daarnaast hebben wij expertise van duurzame mobiliteit en duurzame energie.

Om te kunnen verbinden zetten wij de opgave, het gebied en de mensen altijd centraal. Wie onze opdrachtgever ook is. Onze gebiedsaanpakken gaan uit van cocreatie en participatie. We geven ruimte aan initiatief, zowel van gevestigde partijen als van nieuw ondernemerschap. Bij aanvang van een gebiedsproces brengen we de kracht en potentie van de plek in beeld. Hiervoor analyseren we data en brengen de situatie in kaart.

De gebiedsvernieuwingen van Over Morgen zijn altijd duurzaam. Wij hebben brede expertise van duurzame energie en duurzame mobiliteit. Gebiedsvernieuwingen omarmen de energietransitie. De gebiedsontwikkelingen waaraan wij werken zijn aardgasvrij en gaan uit van fossielvrije, toekomstbestendige mobiliteit.

Wij zijn 100% betrokken bij de opgave en pakken onze verantwoordelijkheid. We werken altijd samen met de professionals bij onze opdrachtgevers en gebiedspartners. We brengen energie, creëren een leeromgeving, zijn vastberaden en vasthoudend en denken, waar nodig, buiten de gebaande paden. Wij willen méér achterlaten dan alleen een projectresultaat. Daarom nemen we onze opdrachtgevers mee in het proces en streven ernaar de organisatie klaar te stomen om het project zelf weer over te nemen.

Simple Share Buttons