Impactkaart energietransitie.

Wat is de impact van de energietransitie in jouw stad of regio? Wie krijgen er uitzicht op windmolens, en hoe groot wordt dat warmtenet? Onze Impactkaart geeft inzicht. Aan de hand van data-analyse en ruimtelijk ontwerp schetsen wij een eindbeeld van de energieneutrale leefomgeving. Dit doen wij door te redeneren vanuit het gebied: wat is hier de energievraag, hoe ziet de gebouwde omgeving eruit, en wat is het duurzame opwekpotentieel?

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzicht en inspiratie

De Impactkaart bevat een factsheet die de huidige en toekomstige energiemix analyseert. Zo wordt duidelijk wat de verhouding is tussen verschillende duurzame alternatieven, welke woningen op welke manier van het aardgas afgaan, en wat voor infrastructuur daarvoor nodig is. Vervolgens zijn de ruimtelijke implicaties van deze opgave zichtbaar gemaakt in de kaart. Een windmolen van 3 megawatt, hoeveel ruimte heeft die eigenlijk nodig? En wat is eigenlijk het ruimtebeslag van een geothermiebron? De kaart maakt je opgave inzichtelijk en zet aan tot een discussie gebaseerd op feiten.

De kaart staat niet op zichzelf. Onze mensen helpen je om met deze kaart je energieambities te bepalen, om verbinding te zoeken met externe partijen, of om bestuurders te inspireren.

Slimme modellen

De Impactkaart is gebaseerd op door ons ontwikkelde rekenmodellen die uitgaan van unieke gebiedseigenschappen, zoals het energieverbruik, de gebouwde omgeving en bestaande infrastructuur. Deze modellen houden rekening met huidige ontwikkelingen, bijvoorbeeld verwachte energiebesparingen en innovaties op het gebied van warmtepompen en power to gas.

De kaart is zowel online als offline: presenteer hem op je website, of gebruik hem als plaat in een creatieve sessie.

Simple Share Buttons