Energie Transitie Atlas.

Waar kan ik aan de slag met grootschalige duurzame opwek? Welke ruimtelijke belemmeringen zijn er in mijn gemeente voor wind-, zon en bio-energie? En hoe kan duurzame opwek worden gecombineerd met andere ruimtevragers? Deze en andere vragen staan centraal in de Energie Transitie Atlas. Wij geven met deze tool het inzicht om aan de slag te gaan met de energietransitie en het gesprek aan te gaan met bestuurders, experts en belanghebbenden.De Energie Transitie Atlas is een interactieve tool die voor een stad of regio inzicht geeft in de duurzame opwekpotentie. Het geeft inzicht in de potentie voor windenergie op land, zonne-energie op dak en op veld, de potentie uit biomassa en reststromen, en brengt tot slot ook de potentie en het ruimtebeslag van bodemenergie in kaart.

De Energie Transitie Atlas is geen black box, maar een transparante tool die mensen betrekt bij het proces, en zorgt ervoor dat iedereen op hetzelfde kennisniveau zit. De tool maakt de consequenties zichtbaar van ruimtelijk beleid op de energietransitie, en geeft handvatten voor interactieve besluitvorming. Gebruik de Energie Transitie Atlas als opmaat naar een gemeentelijke of regionale Energievisie, of als onderdeel van een breder duurzaamheidsprogramma.

Simple Share Buttons