Duurzame wijken.

De wijk waar mensen wonen bepaalt in belangrijke mate of mensen zich thuis voelen. Woningcorporaties en gemeenten streven naar wijken waar mensen prettig samenleven en tevreden zijn over hun woning en omgeving. Veilig, schoon en met voldoende voorzieningen. Een belangrijke opgave voor de komende jaren is het verduurzamen van de wijk en de woningen in de wijk. Woningcorporaties investeren in energetische verbeteringen, renovaties en revitalisering. Particuliere woningeigenaren en bedrijven verduurzamen hun vastgoed. En in de openbare ruimte zijn veel mogelijkheden om te verduurzamen, zoals duurzaam waterbeheer, laadpalen voor auto’s en toekomstbestendige afvalinzameling.Over Morgen ondersteunt woningcorporaties en gemeenten bij het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de wijk. Dit doen we door samenwerkingen te organiseren in de wijk. Wij nemen bewoners, bedrijven, organisaties en overheden in nut en noodzaak om vooruit te kijken. Wij organiseren het proces om te komen tot een gedragen wijkvisie met een uitvoeringsprogramma. Dit proces is een vliegwiel voor samenwerking in de wijk. Denken en doen gaan daarbij hand in hand. De wijkvisie is een toekomstperspectief van de wijk en voor de wijk die inspireert tot actie. Wij bundelen onze proceskracht met onze expertise van ruimtelijk-economische ontwikkeling en duurzaamheid. Daarbij maken wij gebruik van data waarmee we snel inzicht krijgen in de wijk.

Simple Share Buttons