Duurzaamheids-programma.

Overheden en marktpartijen hebben stevige ambities op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Over Morgen helpt jouw organisatie om duurzame meters te maken door deze ambities en doelen te vertalen naar concrete uitvoeringsmaatregelen. Van maatregelen in de gebouwde omgeving, tot grootschalige duurzame energieproductie en van duurzame kernen, tot energieneutrale wijken of bedrijven. We geven vanuit onze expertise inzicht in de bijdrage van projecten en activiteiten aan de duurzaamheidsdoelstellingen.Vanuit de identiteit, potentie en kwaliteit van het gebied initiëren we concrete energieprojecten. We werken hiervoor samen met betrokken partijen in een gebied, dorp of stad in interactieve en energieke werksessies. Wij brengen bewoners, bedrijven en organisaties in beweging en gaan op zoek naar het ondernemerschap en verrassende verbindingen. Verbindingen van mensen, organisaties, ambities, belangen en geldstromen. Om die beweging op gang te houden maken we een uitvoeringsprogramma dat inspireert, enthousiasmeert en verrast. Daarvoor is creativiteit nodig, maar ook pragmatisme. We geloven in een strategie van ‘gewoon doen’ en van klein beginnen naar groot groeien. En we zetten een organisatie neer dat met slagkracht met de uitvoeringsagenda aan het werk gaat. Een organisatie die kan uitgroeien naar een energiecoöperatie of duurzaam energiebedrijf. Klaar om duurzame meters te maken.

Simple Share Buttons