Warmtevisie & warmtetransitieplan.

We staan aan de vooravond van een belangrijke transitie in de gebouwde omgeving. In de komende 30 jaar moeten alle gebouwen duurzaam verwarmd worden, zonder gebruik van aardgas. Iedere overheid zou daarom een visie moeten hebben op hoe de stad in de toekomst verwarmd wordt.Onze warmtevisies en warmtebeleidsplannen geven daar antwoord op. Ze zijn gericht op actie; met alleen plannen verandert er niks. Om die actie te bewerkstelligen behandelen onze visies en plannen:

  • analyse van de huidige situatie, waarbij inzicht wordt gegeven in hoe de stad nu verwarmd wordt, de opbouw van de woningvoorraad en potentiële lokale en regionale bronnen. Waar mogelijk maken we gebruik van onze WKA;
  • een gebiedsgerichte aanpak waar wordt beschreven welke warmteopties in welke gebieden het meest effectief en efficiënt zijn: de warmtekeuzekaart;
  • een stappenplan om de aardgasloze gemeente re realiseren: de stappen daar naar toe en de vijf projecten waar je morgen mee moet gaan beginnen;
  • een beschrijving van de organisatiestructuur en financiële arrangementen om de visie uit te voeren

Over Morgen gelooft niet in visies die van de overheid alleen zijn. Wij betrekken in het proces om tot een visie te komen alle belangrijke stakeholders in de stad, zodat er een gedragen visie ligt, klaar om uitgevoerd te worden.

Simple Share Buttons