Toekomstprognose.

Nog regelmatig wordt de discussie over elektrisch vervoer en openbaar opladen gevoerd op basis van overtuigingen. Wij hebben daarom een prognosemodel ontwikkeld dat een kwantitatieve onderbouwing biedt voor toekomstvaste beleidskeuzes over elektrisch rijden en openbare laadinfrastructuur.De uitkomsten van het model worden gevisualiseerd in GIS (geografisch informatie systeem) en bieden daarmee inzicht in de ruimtelijke spreiding van de opgave. Hoeveel elektrische rijders (bewoners, forenzen en bezoekers) zijn naar verwachting in 2020 / 2025 aangewezen op openbaar laden? Hoeveel openbare laadpalen zijn er benodigd in deze buurt? En waar lijkt de ruimtelijke inpassing van de behoefte een moeizame opgave en dienen we na te denken over alternatieve oplossingen? Dit zijn vragen waar ons voorspelmodel een GIS-visualisaties op overzichtelijke wijze een antwoord op geven.

Simple Share Buttons