Strategische plankaart.

De strategische plankaart openbaar laden brengt alle mogelijke locaties van de gemeente in beeld voor nieuwe openbare laadpalen (en optioneel private en snelladers). De plankaart maakt de gemeente op overzichtelijke wijze duidelijk waar en in welke mate zij openbare laadinfrastructuur mogelijk wil maken.

De plankaart baseert zich op de Toekomstprognose en volgt daarmee de (toekomstige) vraag van bewoners, forenzen en bezoekers die voor het laden zijn aangewezen op de openbare ruimte. De locatie wordt bepaald op het detailniveau van het parkeervak, waarbij ook rekening gehouden wordt met de ruimtelijke ‘geschiktheid’.

Met de plankaart kan het openbare laadnetwerk planmatig en op efficiënte wijze worden uitgebreid in de gemeente. Dit leidt tot beter (dubbel)gebruik van openbare laadpalen en efficiëntere inzet van private en publieke middelen. De plankaart kan gebruikt worden om in één keer meerdere verkeersbesluiten te nemen en verkort daarmee de doorlooptijd van een aanvraag tot plaatsing van de laadpaal. Het is hiermee ook mogelijk om strategisch te plaatsen zonder aanvraag, bijvoorbeeld voor bezoekers.

De plankaart wordt op aantrekkelijke wijze gevisualiseerd in ons GIS-platform. Het is hiermee een communicabel instrument, dat zowel gebruikt kan worden in communicatie naar bewoners en ondernemers of als perspectief voor investeerders in laadinfrastructuur.

Planning Your Charging Network from Over Morgen on Vimeo.

Simple Share Buttons