Beleidsvisie gemeenten.

In de beleidsvisie laadinfrastructuur maken we in samenwerking met de gemeente de keuzes en gewenste aanpak concreet over de wijze waarop zij de realisatie van een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk willen vormgeven.  De belangrijkste basis hiervoor wordt gevormd door een Toekomstprognose.Fotobron: ElaadNL

Dit breiden wij uit met een visie op beleids- en marktontwikkelingen tot 2020 / 2025, beleidsmatige keuzes die voorhanden zijn en samenwerkingsmodellen met de markt. Aan de hand van een workshop met alle relevante vakdisciplines bij de gemeente bepalen wij de ingrediënten van deze beleidsvisie. De visie kan vervolgens worden gebruikt door de gemeente voor een uitvoeringsprogramma.

Simple Share Buttons