Duurzame mobiliteit.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van elektrische mobiliteit de toekomst heeft. Aangedreven door duurzame energietransitie, technologische innovaties en de toenemende trend van ‘delen’. En deze ontwikkeling willen we versnellen, omdat het bijdraagt aan het verduurzamen van onze leefomgeving.

Elektrische auto’s zijn namelijk schoon, stil en efficiënt. En met hun accu een belangrijke buffer voor het slimmer gebruik van duurzame energie in de wijk. Maar wat betekent de opmars van elektrisch rijden voor de ruimtelijke inrichting van onze leefomgeving? Waar en in welke omvang is er behoefte aan (snel)laadinfrastructuur, zowel in het publieke en private domein? En wat betekent dit voor bestaande netcapaciteiten?

Ons doel is om op ruimtelijk en economisch verantwoorde wijze (openbare) infrastructuur voor elektrische mobiliteit te realiseren die aansluit bij de daadwerkelijke behoefte van een gebied. Dat doen we aan de hand van onze vernieuwende datatoepassingen, rekenmodellen en GIS-visualisaties. Deze tools vormen een vertrekpunt van waaruit wij publieke en private partijen helpen met het maken van toekomstbestendige keuzes over elektrische mobiliteit en laadinfrastructuur. Gecombineerd met onze kennis, bevlogenheid en proceskracht sturen we altijd op resultaat.

Lees meer over onze oplossingen zoals Toekomstprognose, Strategische plankaart, Beleidsvisie voor gemeenten, Selectie & aanbesteding of Grootschalige laadoplossingen.

Planning Your Charging Network from Over Morgen on Vimeo.

Simple Share Buttons