Het realiseren van windmolenparken leidt vaak tot problemen met stakeholders. Niemand wil een windmolen in zijn achtertuin. Maar schone energie willen we allemaal. Alleen blijft de vraag; waar komt een windmolenpark dan? Het bepalen van de locatie en de effecten op de omgeving kunnen met de Windplanner op een objectieve, neutrale en onafhankelijke manier inzichtelijk worden gemaakt.

Met de Windplanner kunnen alle in Nederland gangbare type windmolens in een Virtual Reality omgeving worden geplaatst, en real-time worden beoordeeld vanuit panoramafoto’s. Zodra de molen geplaatst is kan er met 360 graden foto’s bekeken worden hoe de nieuwe situatie er uit ziet. Verplaats je een molen, dan verplaatst deze live mee in alle gemaakte foto’s. Je meet eenvoudig afstanden tot nabij gelegen bebouwing, het effect van schaduw en het uitzicht bij dag én nacht. Zelfs de energieopbrengst per deelgebied van de molen kan bekeken worden. Zo zie je zelf direct wat het effect is van het plaatsen van een windmolen. Of het nu gaat om een windmolenpark of een enkele turbine.

Windplanner is een initiatief van Over Morgen, VIA Drupsteen, Geodan, Bosch & van Rijn, Windstats en Conclusion. Voor meer informatie neem contact op met Erik Tissingh.

Gepubliceerd: 08-08-2014