Maurits Materman en Bram van Uden zetten in het blad ‘Grondzaken In de Praktijk’ uiteen hoe er een heldere toekomstbestendige koers gevaren kan worden op de vastgoedmarkt. Een koers welke de weg vrij maakt voor het afwaarderen van gronden en het ophogen van voorzieningen bij gemeenten.

Veel ontwikkelings- en grondbedrijven hebben de afgelopen periode potentiële winst zien verdampen, veel moeten afboeken op grondposities of hebben voorzieningen sterk moeten ophogen. Het behoeft geen betoog dat dit soort maatregelen vaak lastig zijn voor besturen en gemeenteraden. Tevens trekt het een zware wissel op de ambtelijke organisatie, omdat de geloofwaardigheid van grondexploitatie onder druk staat. Toch kan een dergelijke operatie in de huidige realiteit zorgen voor nieuw vertrouwen en perspectief als een duidelijke koers wordt bepaald om het grondbedrijf weer financieel robuust te maken en te houden.

We kunnen de vastgoedmarkt niet zomaar veranderen, maar we kunnen ons wel wapenen tegen een slechte vastgoedmarkt. Hoe? Dat lees je in het volledige artikel, gepubliceerd in het blad Grondzaken In De Praktijk 2 (2014). Klik hier om het artikel te openen.

 

Gepubliceerd: 09-05-2014