De groei van het aantal elektrische auto’s overtreft de verwachtingen. Maar wat betekent het laden van die auto’s in de openbare ruimte? En hoe komen we tot een rendabel model voor openbare oplaadpalen? Intussen gaat de elektrische revolutie gewoon door. En dat is in onze ogen een gewenste ontwikkeling, omdat elektrisch rijden positieve effecten heeft op luchtkwaliteit, milieu, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en bij slimme inzet ook op de kosten van autogebruik.

Lees hier het artikel Waar laad je het? en wil je nog meer kennis  lees dan hier het whitepaper Gratis oplaadpalen zonder overlast voor de omgeving.

Gepubliceerd: 03-12-2013