Wij zijn bij veel gemeenten betrokken bij het opstellen van Meerjaren Prognose Grondexploitaties. Het viel ons op dat dit doorgaans omvangrijke rapporten zijn. Rapporten met zeer veel cijfers en technisch taalgebruik, die voor de niet-ingewijden nauwelijks te begrijpen zijn.

Dat gaf ons de aanleiding om de resultaten van het MPG te visualiseren. Het voordeel van visualisatie is dat de essentie van de boodschap direct duidelijk is. Op de gemeenteraad, het college van B&W en het management binnen gemeenten heeft ons product een verrassend effect en wordt het in de praktijk zeer positief ontvangen. De visualisatie biedt een ideaal communicatie- en sturingsmiddel. Dit terwijl grondexploitaties de afgelopen jaren vaak gevoelige onderwerpen zijn geworden zijn, als gevolg van afboekingen binnen grondbedrijven.

Met de visualisatie van het MPG brengen wij de informatiebehoefte terug tot de kern. Dit kan voor zowel het totaal aan grondexploitaties als voor een individuele grondexploitatie. De opbouw van de visualisatie bestaat uit een drietrapsraket:

  • de kernboodschap (strategie/koers en stand van zaken);
  • de programmering in relatie tot behoefte en onderscheid tussen gemeente en privaat (beleid);
  • de financiën (inclusief risico’s).

Voor de presentatie van de afzonderlijke projecten hebben wij ook een visualisatie ontworpen – Financiën op Projectniveau. Deze visualisatie geeft inzicht in programmering, financieel resultaat en financiële prognoses, financieringsbehoefte en risico – en beheersmaatregelen. Onder andere de gemeente Eindhoven, Haarlem, Oude – IJsselstreek en Roosendaal hebben ervaren dat ons product een positieve invloed heeft op zowel de kwaliteit als de snelheid van het besluitvormingsproces inzake de MPG.

Meer weten over deze producten of andere gebiedseconomische vraagstukken? Neem dan contact op met Maurits Materman of Frank Krabbe.

Gepubliceerd: 03-07-2017