De gemeente Molenwaard staat voor de complexe opgave van de transformatie van het sociale domein, zoals de decentralisatie van zorgtaken. Daarnaast is de maakbaarheid van het ruimtelijk domein een illusie gebleken. Wat betekent dit voor de realiteit van ruimtelijke ontwikkelingen van een gemeente en hoe kun je dit financieel beheersen?

Na de succesvolle workshop in Geldrop-Mierlo heeft Over Morgen ook bij de gemeente Molenwaard de koe bij de horens gevat. Met de workshop Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl (GONS) en risicomanagement hebben Maurits en Feddo in 4 dagdelen besproken hoe je van aanbod naar vraaggestuurd kan gaan ontwikkelen en hoe je flexibiliteit krijgt in de planvorming. Verder is uitgebreid ingegaan op welke wijze je onzekerheden vertaalt naar goed risicomanagement.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 2 oktober bleek er vooral behoefte aan verdieping in GONS. In de tweede en derde bijeenkomst zijn voor de gemeente Molenwaard zowel een ruimtelijke als sociale case uitgewerkt over risicomanagement en de financiële beheersing van projecten.  13 Oktober is alweer het laatste dagdeel van het vierluik en dan wordt er gekeken naar de beheersmaatregelen voor de aangedragen cases. Daarnaast is er ruimte voor verdieping van de casussen over gebiedsontwikkeling, zoals participatie en gebiedsmarketing.

Wilt u meer weten over de financiële beheersing van projecten, het uitvoeren van risicomanagement en de actualiteit bij gebiedsontwikkelingen? Neem dan contact op met Maurits Materman.

Gepubliceerd: 10-10-2014