Heeft u in de zomer tijd voor een moment van bezinning? Dan verruimen wij graag uw blik door inspiratie op te doen in één van onze summerclasses. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bieden wij oplossingen om belangen te verenigen naar een gezamenlijk doel: het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving voor de inwoners van uw gemeente, gecombineerd met een optimaal exploitatieresultaat.

De woningmarkt heeft haar dieptepunt bereikt, lichtpuntjes gloren weer aan de horizon. Plannen die tot stilstand zijn gekomen worden weer voorzichtig vlot getrokken. Een mooi moment om met het nieuwe college de koers hiervoor aan te geven. Hoe? Door de verbinding te leggen tussen de sectoren financiën en wonen. Companen en Over Morgen hebben hun expertise gebundeld om die brug te slaan. Een brug in cultuur en instrumentarium die ook voor uw ambities perspectief biedt.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om op donderdag 7 augustus in Utrecht of donderdag 21 augustus in Zwolle deel te nemen aan één van de summerclasses. U kunt zich aanmelden per mail of telefoon: 0318 – 62 42 99. Meer informatie over de summerclasses vindt u hier

Gepubliceerd: 17-07-2014