Start ontwikkeling nieuwe deellocaties Klein Plaspoelpolder

Datum

11 / 2017

Contactpersoon

Maarten de Vries
Maarten de Vries
06 29 62 76 40 | mail

Tags

gebiedsvernieuwing

Over Morgen begeleidt sinds 2014 de binnenstedelijke transformatie van Klein Plaspoelpolder. De wijk, gelegen aan de Vliet op de grens van de kernen Leidschendam en Voorburg, wordt ontwikkeld van een locatie met grote kantoren en bedrijven naar een rustig en stedelijk woonmilieu. Een duurzaam en prettig verblijfsgebied dat goed aansluit op de omgeving, waar groen en water centraal staat. Een omgeving waar men prettig woont en op passende locaties ook werkt.

Net als veel binnenstedelijke transformaties is ook de situatie van Klein Plaspoelpolder complex. Beheer en ontwikkeling lopen door elkaar, bestaande functies moeten worden geherhuisvest, eigendom is versnipperd, technische onderzoeken zijn ingewikkeld en de financiële haalbaarheid ligt continue onder het vergrootglas. Desondanks is het de afgelopen jaren goed gelukt om in nauwe samenwerking met de omgeving de transformatie stap voor stap vorm te geven. Met de vaststelling van de spelregelkaarten, een maatschappelijk programma en de bijbehorende grondexploitatie kan de ontwikkeling van de nieuwe deellocaties 2, 3 en 4 nu concreet van start. De ruimtelijke kaders liggen hiermee vast, dus de gemeente kan (markt)partijen uitnodigen om de transformatie mede vorm te geven.

Spelregelkaarten
De spelregelkaarten zijn in participatie met huidige en toekomstige bewoners opgesteld. Ze zijn abstract waar kan en concreet waar nodig. Abstract waar de nadere uitwerking kan plaatsvinden binnen een bepaalde bandbreedte. Zo ontstaat ruimte waarbinnen de initiatiefnemer eigen expertise kan inzetten om innovatieve en kwalitatief hoogwaardige oplossingen te realiseren. En concreet waar de gemeente actief wil sturen, bijvoorbeeld op de groenblauwe randen van de kavel.

Oefenen met de Omgevingswet
De ervaring om te werken met spelregelkaarten binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg is positief. Bovendien draagt deze werkwijze bij aan het werken in de geest van de Omgevingswet, waar binnen de gemeente volop mee geëxperimenteerd wordt.  “Het gedachtegoed van de Omgevingswet zie je terug in de spelregelkaarten; ruimte laten aan initiatief, door enkel kaders te stellen op dat wat je belangrijk vindt en wilt behouden”, aldus Jeroen van de Ven, ambtelijk opdrachtgever van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Ook het vervolg proces van Klein Plaspoelpolder wordt vanuit de filosofie van de Omgevingswet opgepakt. Zo werken we binnen het project aan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte onder de Crisis- en herstelwet, als voorloper op het omgevingsplan. We kijken naar de mogelijkheden voor een globaal exploitatieplan en hoe we om kunnen gaan met omgevingswaarden.

Meer weten over de locatie of de werkwijze? Neem contact op met Maarten de Vries, procesbegeleider Klein Plaspoelpolder.

Wil je op de hoogte blijven van ons nieuws?
Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Simple Share Buttons