Samenwerking nieuwbouwwijk Hardenberg beklonken

Datum

07 / 2016

Contactpersoon

Maurits Materman
Maurits Materman
06 46 13 42 92 | mail

Tags

financiële sturing, gebiedsvernieuwing

De samenwerking tussen Roosdom Tijhuis en de gemeente Hardenberg, om zo de nieuwbouwwijk Marslanden ll te gaan ontwikkelen, is een feit. De partijen hebben (financiële) afspraken op hoofdlijnen gemaakt voor de realisatie van circa 1.000 woningen (Hoofdlijnenakkoord), maar hebben niet voor 1.000 woningen de samenwerking vastgelegd. Dit hebben de partijen enkel in een samenwerkingsovereenkomst gedaan voor de eerste fase van circa 460 woningen. Dit geeft hen de vrijheid om in de toekomst ieder voor zich te beoordelen op welke wijze de gestarte samenwerking wordt gecontinueerd.

Vertrouwen en flexibiliteit
Ook de samenwerkingsovereenkomst is zodanig opgesteld dat vanuit vertrouwen gewerkt moet worden aan de samenwerking en de invulling van het plan. Programma’s liggen niet vast, grondprijzen kunnen variëren, bouwenveloppes worden jaarlijks bepaald; alleen de hoofdstructuren en de woonvelden zijn vastgelegd. Flexibiliteit is “de toverformule” om tot een marktconform plan te komen.

Alternatieve joint-venture
Voor de eerste fase wordt samengewerkt aan de hand van een alternatieve joint-venture. Hierbij wordt de grondexploitatie gevoerd door de gemeente, maar het resultaat wordt verdeeld tussen de partijen op basis van afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor is dus geen afzonderlijke rechtspersoon opgericht. De alternatieve joint-venture is gebaseerd op contractuele afspraken met de marktpartij over de risicodragende participatie van de gemeente in de grondexploitatie. Er worden dan bijvoorbeeld winst- en verliesafspraken en afspraken over zeggenschap gemaakt. Deze afspraken zijn vergelijkbaar met de afspraken bij een zuivere joint-venture.

Partijen maken echter geen deel uit van een bedrijf (zoals bij een GEM), maar hebben ieder eigen en expliciet benoemde rollen in het proces. Veelal betekent dit dat de gemeente meer taken zelf kan blijven uitvoeren (onder andere projectleiding, planeconomie, grondverkoop). De gemeente verkrijgt hiervoor vergoedingen vanuit de gezamenlijke grondexploitatie.

Maurits Materman heeft de ontwikkelstrategie opgesteld, het financiële raamwerk gebouwd en de onderhandelingen gevoerd namens de gemeente. Wil je meer weten over dit project, het gehanteerde samenwerkingsmodel of heb je andere vragen rondom ontwikkelstrategieën en financiële gevolgen? Neem dan contact op met Maurits.

Simple Share Buttons