De provincie Gelderland heeft een handreiking geschreven aan Gelderse gemeenten rondom kansen voor hernieuwbare energie op braakliggende terreinen. De handreiking bevat interessante wetenswaardigheden over onder andere zonnevelden. De genoemde positieve ontwikkelingen rondom de zonnevelden onderschrijven we van harte, maar we denken dat er voor alle partijen (burger, overheid en grondeigenaar) meer te halen valt dan de rapportage doet voorkomen. Deze overtuiging komt voort uit de praktijkervaring die wij opdoen als onafhankelijk adviseur van een aantal gemeenten die op dit moment concreet aan zonnevelden werken.

Zonneparken zijn sinds kort mogelijk

Zonneparken zoals we die in Duitsland kennen, zijn inmiddels financieel haalbaar te maken in Nederland (zie bericht Zonnevelden leveren nu wel geld op) als gevolg van het Energieakkoord. Deze zonnevelden geven de mogelijkheid om invulling te geven aan de duurzame doelstellingen van gemeenten. Tegelijkertijd genereert het een financieel aantrekkelijke propositie voor de particuliere belegger en de grondeigenaar. Ook speelt het in op de wens om niet afhankelijk te zijn van de grote energieleveranciers.

Maar er zit meer in het veld dan wordt gesuggereerd

Een zonneveld via de postcoderoosregeling is – zoals gesteld in de handreiking van de provincie Gelderland – inderdaad geen ‘kip met de gouden eieren’. De financiële kentallen zoals die in de handreiking worden gepresenteerd zijn volgens ons erg mager. Voor de particuliere participant en grondeigenaar zijn beduidend hogere rendementen te behalen.

Zo bepleiten wij dat het potentiële rendement voor de grondeigenaar wel 5 tot 10 keer zo hoog kan zijn dan de genoemde 1.000 euro per hectare per jaar. Dat kan zelfs met een looptijd korter dan 20 jaar in plaats van de gestelde 25 jaar. En het gemiddeld rendement voor de burger kan oplopen tot wel 5% per jaar in plaats van de genoemde 0,3%. Wij verwonderen ons dan ook over de financiële inhoud van deze handreiking die is opgesteld door Greenspread – Management- & Adviesbureau én ontwikkelende marktpartij.

Hoe weten wij dat?

Over Morgen is in haar adviserende en onafhankelijke rol op de hoogte van de juridische, financiële en organisatorische aspecten bij de totstandbrenging van de zonnevelden. Wij kennen bovendien veel van de proposities die zonneveldontwikkelaars op dit moment aanbieden. Voor bijvoorbeeld de gemeente Den Haag werken wij op dit moment aan een marktverkenning en -selectie en voeren we een second opinion uit voor de gemeente Olst Wijhe.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat er kan en niet kan of heeft u professioneel en onafhankelijk advies nodig bij het selectieproces van een marktpartij, neemt u dan contact op met Over Morgen – Erik Tissingh, Jan Jaap Wesselink of Nazzareno Mediati – 0318 624 299.

Gepubliceerd: 17-04-2014