prestatieafspraken utrecht

Utrecht wil meer betaalbare woningen en meer gemengde wijken met een aanbod van verschillende woningen. Daarvoor zijn gisteren prestatieafspraken ondertekend. Collega Paul den Otter heeft dit traject begeleid namens de gemeente Utrecht, in teamverband met inhoudelijke specialisten. Hij is trots op het resultaat.

Utrecht wil met de prestatieafspraken tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente ruim 600 extra betaalbare woningen realiseren en 1400 huishoudens voorzien van energie via zonnepanelen. Ook moeten de afspraken zorgen voor meer sociale huurwoningen in wijken waar er weinig zijn.

‘De 5 sets aan prestatieafspraken geven goed weer dat de corporaties en de gemeente veel ambities hebben om meer én duurzamere betaalbare woningen te realiseren. Het laat daadkracht zien die nodig is om de opgavens van de stad waar te maken’, zegt Paul den Otter.

Lees hier meer over de prestatieafspraken.

Gepubliceerd: 16-01-2020