In Leidschendam-Voorburg is Klein Plaspoelpolder nu nog een gebied met leegstaande kantoren, gemeentewerf, afval-brengstation en zelfs een betoncentrale. De komende jaren zal dit gebied transformeren naar een aantrekkelijk verblijfsgebied met woonfunctie en veel groen en water. Met een visie die volledig gesteund wordt door omwonenden.

Hoe heeft de gemeente dit voor elkaar gekregen?
Juist door er niet eerst zelf mee aan de slag te gaan. De ontwikkelvisie op Klein Plaspoelpolder is in volledige samenwerking met de betrokkenen tot stand gekomen. In de klankbordgroep zitten omwonenden, eigenaren en gebruikers van het gebied. Sinds dit voorjaar is er intensief samengewerkt en het resultaat mag er zijn.

Beide partijen zijn enthousiast. Wethouder Heleen Mijdam (ruimtelijke ontwikkeling): “Het draagvlak voor deze visie bewijst dat we dit vaker zo moeten doen.” En een bewoner uit de klankbordgroep: “Leuk om met andere ogen naar je leefomgeving te kijken en boeiend om mee te denken over de toekomst ervan.”

Over Morgen verzorgt het project- en procesmanagement. Waarbij we de participatiefilosofie bewaken in de driehoek; klankbordgroep, gemeente en marktpartijen.

Neem voor meer informatie contact op met Erik Tissingh.

Gepubliceerd: 05-11-2014