Over Morgen ontwikkelt met OMU transformatiekaart voor werklocaties

Datum

05 / 2017

Contactpersoon

Ruben Visser
Ruben Visser
06 14 97 30 77 | mail

Tags

data, gebiedsvernieuwing

Op woensdag 31 mei op de jaarlijkse vastgoedbeurs Provada heeft de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) een leegstands- en transformatiekaart voor werklocaties gepresenteerd. Over Morgen heeft deze digitale kaart voor en met OMU gemaakt. De interactieve kaart brengt knelpunten zoals leegstand en veroudering én kansen zoals transformatiepotentie in beeld door harde gebiedsdata te combineren met gebiedskennis. De kaart geeft OMU en haar samenwerkingspartners overzicht, inzicht en de mogelijkheden tot kennisdelen op het gebied van leegstand en transformatie.

Ondanks de aantrekkende economie staan er in Nederland nog altijd miljoenen vierkante meters kantoor- en bedrijfsruimte leeg. De opgave voor verbeteren, vernieuwen en verduurzamen van werklocaties is groot. De kaart biedt mogelijkheden om eigenaren, initiatiefnemers en overheden te helpen bij het aanpakken van knelpunten en het oppakken van de kansen. De kaart is ontwikkeld vanuit vier invalshoeken: gebouw, gebied, gebruik en geslaagd. Bij de invalshoek van gebouwen geeft het antwoord op vragen zoals ‘waar staan de meest problematische, langdurige leegstaande bedrijfsruimten/kantoren?’, terwijl de invalshoek geslaagd zich bijvoorbeeld meer richt op vragen over succesvolle herbestemmingen en herontwikkelingen.

Over Morgen combineert haar expertise van gebieds- en vastgoedontwikkeling met de vaardigheid van data-analyses en geo-informatie. We ontwikkelen toepassingsgerichte informatieproducten die kansen in beeld brengen en ondersteunend zijn bij opgaven, programma’s en projecten. Resultaten visualiseren we in digitale kaarten die ingezet worden in een ontwikkelproces. Digitale kaarten werken verbindend en zijn daarmee een aanjager voor samenwerking.

Meer weten?
Ben je benieuwd naar de transformatiekaart of andere mogelijkheden van datagebruik voor je organisatie of project? Informeer naar de mogelijkheden bij Ruben Visser.

Simple Share Buttons