Door de toenemende trends van verstedelijking en vergrijzing staat de leefbaarheid en (auto)bereikbaarheid van de stad steeds meer onder druk. De grote woningbouwopgave van het komende decennium is fors (700.000 tot 2030) en de wens is om deze opgave voor het grootste deel in de bestaande stad te realiseren. Smart Mobility, ook wel geduid als ‘nieuwe mobiliteit’, biedt enorme kansen en in het bijzonder voor gebiedsontwikkelingsprojecten in de metropoolregio waar deze opgave gerealiseerd gaat worden.

 

De Metropoolregio Amsterdam heeft vanuit haar Programma Smart Mobility 2018 – 2022 daarom een thematrekker ‘Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility’ aangesteld. Deze trekker heeft als opdracht deze twee ‘werelden’ meer met elkaar te gaan verweven, vooral door het in de planvorming te concretiseren. Onder andere door het opstellen van een leidraad, het initiëren van pilots, kansrijke initiatieven te verbinden en kennis te delen binnen de regio. Over Morgen gaat hieraan – met de inzet van onze collega Mark Verbeet als thematrekker – een significante bijdrage leveren.

 

Voor meer informatie over Smart Mobility in de Metropoolregio Amsterdam: https://www.metropoolregioamsterdam.nl/smartmobility

Gepubliceerd: 10-12-2018