Nieuwbouw Medisch Centrum Vechtdal: Impact met zorg

Datum

01 / 2018

Contactpersoon

Over Morgen
Over Morgen
033 30 36 800 | mail

Tags

financiële sturing, gebiedsvernieuwing

De nieuwbouw van het ziekenhuis in Hardenberg is een feit. De starthandeling voor de bouw van het Medisch Centrum Vechtdal is op 21 december jl. geweest. Hiermee is niet alleen de fysieke voorbereiding op de feitelijk bouw gestart, maar ook symbolisch de samenwerking tussen de Saxenburgh Groep, de gemeente Hardenberg, bouwpartners etc. beklonken.

Het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd rondom een atrium en een binnentuin. In het medisch centrum komt een groot aantal standaard ruimten; deze ruimte worden gebouwd volgens het zogenaamde harmonica-model. Dit houdt in dat het ziekenhuis, afhankelijk van de ruimte die nodig is, ruimten kunnen samenvoegen of voor andere functies inzetten. Het gebouw krijgt hoge isolatiewaarden. Alle installaties in het gebouw zijn gericht op energiebesparing en hergebruik van energie.

Voor de gemeente begeleidt Over Morgen deze gebiedsvernieuwing van de nieuwbouw van het ziekenhuis en de realisatie van het aangrenzende Gezondheidspark. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het vastleggen van ontwikkelings- en procesafspraken (wie doet wat en wanneer?) en het overeenkomen van een financieel arrangement met evenredige verdeling van risico’s (wie betaalt wat en heeft waarop invloed?). Grondverkoop van de gemeente aan de Saxenburgh Groep heeft in het derde kwartaal 2017 reeds plaatsgevonden.

Ambities worden werkelijkheid, waardoor circa 110.000 inwoners uit het Vechtdal vanaf 2020 gebruik kunnen maken van het Medisch Centrum Vechtdal. Impact met zorg! Maurits Materman heeft vanuit Over Morgen de begeleiding en advisering gepleegd. Wil je meer weten over dit project, of heb je andere vragen rondom ontwikkelstrategieën en gebieds- en vastgoedeconomie? Neem dan contact op met Maurits.

Bron: Saxenburgh.nl en Cobouw.nl

Wil je op de hoogte blijven van ons nieuws?
Schrijf je dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Simple Share Buttons