De Rekenkamer Breda heeft eind 2013 de prijs ‘de Goudvink’ voor het beste rekenkamerrapport in 2013 ontvangen voor het rapport ‘Bredaas grondbeleid’, waar Over Morgen aan heeft gewerkt. Het juryrapport is zeer lovend over het onderzoek. Met name over het duidelijke handelingsperspectief voor de gemeente.

 

Zo wordt in het rapport geschreven: “een goed handelingsperspectief biedt voor de gemeente. De gemeenteraad heeft een groot deel van de aanbevelingen onmiddellijk overgenomen. Het college was aanvankelijk afhoudend en kritisch over het rekenkamerrapport. Het werd door het actieve optreden van de gemeenteraad gedwongen de aanbevelingen van de rekenkamer serieus te nemen. De raad heeft met het rapport instrumenten aangereikt gekregen om de uitvoering van het beleid te controleren.”

 

De jury is van mening, dat het onderzoek van de Rekenkamer Breda het meest professionele onderzoek is. In opdracht van de rekenkamer Breda hebben wij een expert visie op het onderzoek uitgevoerd. Naast aanscherpingen op de inhoud en het aanleveren van aanbevelingen, is vooral ook input geleverd op de sturingsinstrumenten voor de raad.

 

Wij feliciteren de Rekenkamer Breda met deze prijs en zijn trots hieraan een bijdrage te hebben geleverd! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maurits Materman.

Gepubliceerd: 16-02-2014