Minister Kamp heeft op 30 juni het lang verwachtte wetsvoorstel aan de 2e Kamer gestuurd. Burgers kunnen nu makkelijker gezamenlijk energie opwekken, met bijvoorbeeld gezamenlijke zonnepanelen of windmolens. Met het voorstel is het mogelijk om voor lokale duurzaamheidsprojecten ontheffing te verlenen op punten die de uitvoering in de weg staan. Zoals de onmogelijkheid om netbeheerder én energieleverancier in één organisatie te verenigen. Het is een experimentele wet die inzicht moet geven in de wenselijkheid van meer fundamentele wetswijzigingen om de energietransitie te bespoedigen.

Over Morgen juicht elke vorm van nieuwe regelgeving toe die planning en uitvoering van energieprojecten op lokaal niveau bevordert. Wij zien burgers, bedrijven en gemeenten veel ambitie en (letterlijk en figuurlijk) energie inbrengen in de energietransitie. Het is echter complex om iets voor elkaar te krijgen. Deze wet is een eerste stap in de goede richting.

We zullen scherp moeten blijven op twee fronten. Ten eerste moet de aanvraagprocedure om de status van experiment te verkrijgen niet ingewikkelder worden dan de regels die de wet probeert te overwinnen. Laten we het paard niet achter de wagen spannen en ons beseffen dat we misschien wel meer leren van mislukkingen dan van successen. Ten tweede mag deze wet de komende vier jaar niet het excuus te zijn om te stoppen met het nadenken en doorvoeren van nieuwe verbeteringen in wet en beleidsvorming om de energietransitie verder te faciliteren. Lees meer over ons standpunt in dit artikel van Binnenlands Bestuur.

 

Gepubliceerd: 03-07-2014