Wat zijn de mogelijkheden voor de Groene Buffer en welke tijdelijke invullingen passen bij de toekomstige woningbouwlocatie? H+N+S Landschapsarchitecten heeft in samenwerking met Over Morgen een antwoord geformuleerd op deze vraag, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk, Wassenaar en het Rijksvastgoedbedrijf.

De Groene Buffer ligt ten zuiden van de Locatie Valkenburg en vormt letterlijk een buffer van groen tussen de bebouwing van Wassenaar en Katwijk. Over de invulling van de groene buffer wordt al jaren gesproken. Vanuit het onderzoek zijn nu vijf scenario’s uitgewerkt. Enerzijds voor de groene zone, anderzijds naar tijdelijk activiteiten voor de toekomstige woningbouwlocatie Valkenburg. Er is gekeken naar het karakter en de kwaliteiten van het gebied en welke recreatieve mogelijkheden daar het beste bij passen.

De Groene Buffer tussen beide gemeenten blijft voor een groot deel landbouwgebied met een open karakter, concluderen de opdrachtgevers naar aanleiding van het rapport. ,,De vier partijen willen de Groene Buffer en de tijdelijke inrichting van Locatie Valkenburg zo op elkaar afstemmen dat er een recreatief netwerk van wandel- en fietspaden ontstaat’’, laten provincie, gemeenten en Rijksvastgoedbedrijf in een gezamenlijke verklaring weten. ,,Het openstellen van het gebied is een langgekoesterde wens: openbare verbindingen met nabijgelegen natuurgebieden zoals het Panbos en kanoën door de Tankgracht.’’ De gracht is nu nog een militair object en gemeentelijk monument.

Het onderzoeksrapport ‘Verkenning Groene Buffer en tijdelijk gebruik Locatie Valkenburg’ ligt momenteel ter discussie voor aan de gemeenteraden en belanghebbenden. Hierna zal nadere uitwerking volgen.

Gepubliceerd: 23-07-2014