Kennisatelier Duurzaam Ontwikkelen: bouwen voor de toekomst met materialen van de toekomst

Datum

11 / 2017

Contactpersoon

Over Morgen
Over Morgen
033 30 36 800 | mail

Tags

gebiedsvernieuwing

Ontwikkelen voor de toekomst vergt een andere benadering voor mobiliteit, energie, materialen én eindgebruiker in gebiedsontwikkeling. Dat is de rode draad van het Kennisatelier Duurzaam Ontwikkelen, georganiseerd door gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM en adviesbureau Over Morgen. Tijdens het kennisatelier werd een toekomstbeeld geschetst op vier thema’s, waarna groepsgewijs de consequenties, kansen en barrières voor gebiedsontwikkeling in kaart zijn gebracht.

Dit beknopte verslag laat een korte impressie zien van het Kennisatelier van twee november jl. De organisatoren Skadi Renooy (Over Morgen) en Maarten Markus (AM) gaan de volledige inzichten en resultaten van het kennisatelier nog nader uiteenzetten. Het is in ieder geval duidelijk dat het laatste woord hier nog niet over is gesproken!

Op het gebied van mobiliteit is er een grote urgentie gebiedsontwikkelingen voor te bereiden op de transitie naar elektrisch vervoer en deelmobiliteit, aldus Mark Verbeet van Over Morgen. Vanaf 2022 zijn elektrische auto’s meer dan concurrerend met fossiele mobiliteit. Dit betekent dat er op gebiedsniveau robuuste oplaadinfrastructuur nodig zal zijn.

De energietransitie vergt veel meer dan alleen gasloos bouwen. En de technische en financiële mogelijkheden zijn er volgens Jan Jaap Wesselink van Over Morgen. Bijzonder is dat de klant al heel ver is in het omarmen van duurzame technieken. Marieke Ruijzing, marktonderzoeker bij AM Measure, deelde de eerste conclusies van het AM-onderzoek naar duurzaam wonen. Ze concludeerde onder andere dat naast zonnepanelen inmiddels ook de warmtepomp en koken op inductie onder de nieuwbouwkopers mainstream zijn.

Bouwen voor de toekomst betekent ook kiezen voor materialen van de toekomst. Sander Holm heeft uiteen gezet wat dit betekent: het uitbannen van materialen met  grondstoffen die uiteindelijk opraken en kiezen voor materialen met een laag milieu-impact. In de tafeldiscussie werd zelfs als extreme maatregel het betonverbod genoemd. Gelukkig zijn er ook kansen, want anders bouwen betekent sneller bouwen, flexibelere gebouwen en gezondere materialen.

Bron: www.am.nl

Simple Share Buttons